Disclaimer

Verantwoordelijk voor tekst en inhoud


Asserstraat 88
9999 XX Rolde - Nederland
Kvk. 00000000

algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan JBD en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door JBD ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

copyright
Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

uitsluiting van aansprakelijkheid
JBD neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. JBD sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. JBD behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van JBD of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciƫle doeleinden worden gecopiƫerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

links
JBD neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.